Laporan Keuangan Bulan November 2015

No Tanggal Pemasukan Keterangan Pengeluaran Keterangan
1 19 Muharram 1437 H/1 November 2015 Donasi Pak Teguh Satrio 150,000    
2 20 Muharram 1437 H/2 November 2015 Donasi Pak Firdaus 1,000,000    
3 21 Muharram 1437 H/3 November 2015 Donasi Bu Ratu Ayu 2,000,000    
4 22 Muharram 1437 H/4 November 2015     Mukafaah Ustadz 800,000
5 22 Muharram 1437 H/4 November 2015     Mukafaah Ustadz 500,000
6 22 Muharram 1437 H/4 November 2015     Mukafaah Ustadz 400,000
7 22 Muharram 1437 H/4 November 2015     Biaya Transfer 19,500
8 24 Muharram 1437 H/5 November 2015     Infaq untuk Masjid Al-Furqan 200,000
9 24 Muharram 1437 H/6 November 2015 Donasi Pak Sulaiman Rasyid 200,000    
10 25 Muharram 1437 H/7 November 2015     Biaya Pembelajaran Nahwu 46,000
11 27 Muharram 1437 H/9 November 2015 Donasi Pak Ibrahim Kunto 50,000    
12 28 Muharram 1437 H/10 November 2015 Donasi Pak M. Wildan 1,000,000    
13 1 Shafar 1437 H/13 November 2015     Biaya HP Udrus 50,000
14 3 Shafar 1437 H/15 November 2015 Donasi Bu Mulyani 400,000    
15 13 Shafar 1437 H/ 25 November 2015 Donasi Pak Ibrahim 200,000    
16 15 Shafar 1437 H/27 November 2015     Beli Baterai dan Konsumsi Ustadz 32,700
17          
18 Total Masukan   5,000,000 Total Pengeluaran 2,048,200

Laporan Keuangan Bulan Oktober 2015

No Tanggal Pemasukan Keterangan Pengeluaran Keterangan
1 17 Dzulhijjah 1436 H/1 Oktober 2015 Donasi Pak Firdaus Prabowo 1,000,000    
2 18 Dzulhijjah 1436 H/2 Oktober 2015 Donasi Pak Satria 1,250,000    
3 18 Dzulhijjah 1436 H/2 Oktober 2015 Donasi Ibunya Ali 2,000,000    
4 19 Dzulhijjah 1436 H/3 Oktober 2015 Donasi Ibnu Hamzah 110,000    
5 19 Dzulhijjah 1436 H/3 Oktober 2015 Donasi Pak Haryo 300,587    
6 19 Dzulhijjah 1436 H/3 Oktober 2015 Donasi Pak Sulaiman Rasyid 200,000    
7 20 Dzulhijjah 1436 H/4 Oktober 2015 Donasi Abu Muhammad 250,000    
8 26 Dzulhijjah 1436 H/10 Oktober 2015 Uang Udrus 187,000    
9 26 Dzulhijjah 1436 H/10 Oktober 2015 Donasi Pak Teguh 150,000    
10 26 Dzulhijjah 1436 H/10 Oktober 2015 Donasi Pak M Wildan Gifari 1,250,000    
11 28 Dzulhijjah 1436 H/12 Oktober 2015 Donasi Hamba Allah 300,000    
12 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Keperluan Operasional Usrussunnah Akhwat 1,600,000
13 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Ustadz 850,000
14 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Ustadz 700,000
15 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Ustadz 400,000
16 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Pengajar 200,000
17 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Pengajar 200,000
18 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     Mukafaah Pengajar 200,000
19 1 Muharram 1437 H/14 Oktober 2015     ADM Bank 26,000
20 5 Muharram 1437 H/18 Oktober 2015     Mukafaah Pengajar 200,000
21 5 Muharram 1437 H/18 Oktober 2015     Mukafaah Pengajar 200,000
22 11 Muharram 1437 H/24 Oktober 2015 Donasi Abu Ligar 1,000,000    
23 11 Muharram 1437 H/24 Oktober 2015     Pengembalian Kelebihan Biaya Wisma Fahri 1,000,000
24 14 Muharram 1437 H/27 Oktober 2015 Donasi Fakhrusy 100,000    
25 15 Muharram 1437 H/28 Oktober 2015 Donasi Ibrahim Kunto 200,000    
26 15 Muharram 1437 H/28 Oktober 2015 Donasi M. Syarif Ali 200,000    
27 17 Muharram 1437 H/30 Oktober 2015 Uang Udrus 965,000    
28 17 Muharram 1437 H/30 Oktober 2015 Donasi Abu Muhammad 250,000    
29 17 Muharram 1437 H/30 Oktober 2015 Donasi M. Syarif Ali 250,000    
30 17 Muharram 1437 H/30 Oktober 2015     Biaya Kumpul Wisma 600,000
31 17 Muharram 1437 H/30 Oktober 2015     Inventarisasi Peraturan Wisma 150,000

Laporan Keuangan Bulan September 2015

No Tanggal Pemasukan Keterangan Pengeluaran Keterangan
1 17 Dzulqo’dah 1436 H/1 September 2015 Donasi 150,000    
2 18 Dzulqo’dah 1436 H/2 September 2015 Donasi 250,000    
3 18 Dzulqo’dah 1436 H/2 September 2015 Donasi Pak Firdaus Prabowo 1,000,000    
4 21 Dzulqa’dah 1436 H/5 September 2015 Donasi Ibu Ali 6,000,000    
5 24 Dzulqa’dah 1436 H/8 September 2015     DP Wisma 2015 16,600,000
6 25 Dzulqa’dah 1436 H/9 September 2015 Donasi 2,000,000    
7 26 Dzulqa’dah 1436 H/10 September 2015     Fotokopi Musthalah 125,000
8 27 Dzulqa’dah 1436 H/11 September 2015     Beli Papan Tulis dan ATK 275,000
9 3 Dzulhijjah 1436 H/17 September 2015 Donasi Pak Yus 6,000,000    
10 3 Dzulhijjah 1436 H/17 September 2015 Uang Udrus Asli 10,000,000    
11 4 Dzulhijjah 1436 H/18 September 2015     Pelunasan Wisma Final 10,000,000
12 8 Dzulhijjah 1436 H/22 September 2015 Donasi Ibrahim Kunto 500,000    
13 8 Dzulhijjah 1436 H/22 September 2015     Bayar Kitab Muhadtsah 502,500
14 8 Dzulhijjah 1436 H/22 September 2015     Kitab Aqidah+Battery 150,000
15 9 Dzulhijjah 1436 H/23 September 2015     Bayar Domain 146,500
16 13 Dzulhijjah 1436 H/27 September 2015 Donasi Hafis Pratama 1,000,000    
17 13 Dzulhijjah 1436 H/27 September 2015     Pulsa Udrus 25,000
18 16 Dzulhijjah 1436 H/30 September 2015     Bayar Hosting nasihat.or.id 200,000